Thi Bằng Lái Xe Máy A1-A2

Mẹo thi bằng lái xe máy A1 và A2

Bộ đề mới 450 câu hỏi với phần chắc nghiệm riêng cho bằng lái xe A1, A2, B2, Trung tâm hướng dẫn một số mẹo để hoàn thành chắc nghiệm bằng A1 và A2.

Khi bộ đề chắc nghiệm mới ra đời phần câu hỏi cũng thay đổi khá nhiều, chủ yếu là tạo sự thuận tiện cho người thi tiếp cận nhanh với kiến thức luật giao thông đường bộ. Góp phần vào việc cung cấp cách học nhanh, thi nhanh cho người có nhu cần bằng lái xe máy tham gia giao thông tuân thủ luật giao thông đường bộ, Trung tâm cũng cấp một số cách học nhanh và mẹo thi bằng lái xe máy A1 và A2 hiệu quả.

>>>Mẹo thi bằng lái xe máy
>>>Cách thi bằng lái xe máy
>>>Phần mềm chắc nghiệp lý thuyết bằng A1 và A2

mẹo thi lý thuyết bằng lái xe máy

Nói đến mẹo thi là nói đến mẹo thi lý thuyết luật giao thông bằng phần mềm chắc nghiệm trên máy tính.

Mẹo nhanh trong phần trả lời của các câu hỏi thi:

 • Nều từ đầu tiên của ý cuối cùng có các từ: tất cả, cả, tuyệt đối, người, phải, cảnh, các, giấy thì đó chính là ý đúng.
 • Có chữ “khái niệm” bạn nên chọn ý 2.
 • Có chữ “đường cao tốc” bạn chọn ý 1
 • Nếu có 2 từ “phải”, 2 từ “không”, 3 từ “hiệu” là chọn ý 1.
 • Nếu có từ “tuổi”, 3 từ “đi’, 2 từ “đường”, 2 từ “biển” click vào ý 2.
 • Nếu có 3 từ khi, nhường, xe nhấp chọn ý 3.
 • Có từ giấy tờ chọn ý 4
 • Nếu có từ “không” ở đầu ý nào, chọn ý đó là ý đúng.
 • Có từ “Thở” chọn 1, từ “Máu” chọn 2.
 • Có từ “Gì” chọn 1, có từ “đi” chọn 2
 • Có chữ “mét” thì chọn 1

ĐĂNG KÝ THI BẰNG LÁI XE MÁY, BẠN ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG KIẾN THỨC VÀ CÁC MẸO THI BẰNG LÁI XE MÁY A1 VÀ A2 NHANH, HIỆU QUẢ NHẤT: 09 2557 25570988 366 292

Các mẹo ngắn trong phần các câu hỏi:

 • Máy kéo : 30 km/h
 • Mô tô: 40 km/h
 • Cao tốc 1, làn đường 2.
 • Đuôi câu hỏi màu xanh có 50km thì chọn ý 3, 60km thì chọn ý 4.
 • Trong câu hỏi màu xanh có từ xe mô tô thì chọn ý 3, công nông thì chọn ý 4.

thi bang lai xe may với mẹo nhanh

Bạn nhớ các nguyên tắc về ưu tiên để trả lời các câu hỏi về sa hình:

 1. Xe nào đã vào ngã tư thì xe đó có quyền ưu tiên đi trước cao nhất.
 2. Tiếp đó đến các xe ưu tiên. Trong các xe ưu tiên thì xe cứu hoả có ưu tiên xe quân sự, xe công an, xe cứu thương.
 3. Tiếp đó nếu cùng là xe ưu tiên hoặc cùng là xe không ưu tiên thì xét đến đường ưu tiên, tức là xe nào nằm trên đường ưu tiên thì có quyền đi trước.
 4. Xe nào không vướng xe khác ở bên phải có quyền đi trước, nhưng trong vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đến từ bên trái.
 5. Thứ tự ưu tiên tiếp theo: xe rẽ phải, xe đi thẳng, xe rẽ trái.

 

>>>Quay lại thi bằng lái xe máy

>>>Ghé thăm thông tin sitemap

 

Tags:______________________________________________________________________________